Polls

De ideale kleuterschool, hoe is het? Vraag 4


Wanneer vindt u dat kinderen moeten worden geëvalueerd?
Geef ons uw mening door het antwoord te kiezen dat het meest rechtvaardig lijkt onder de hieronder voorgestelde antwoorden.

4. Wanneer vindt u dat kinderen geëvalueerd moeten worden?

In kleine sectie. In gemiddelde sectie. In grote sectie. Nooit, het is helemaal voorbarig.

stem

<Resultaten>