Polls

De ideale kleuterschool, hoe is het? Vraag 7


Moet de kleuterschool de aangewezen plek zijn om bepaalde bijzonderheden (dyslexie, precocity ...) te detecteren?
Geef ons uw mening door het antwoord te kiezen dat het meest rechtvaardig lijkt onder de hieronder voorgestelde antwoorden.

7- Moet de kleuterschool de aangewezen plek zijn om bepaalde bijzonderheden (dyslexie, precocity ...) te detecteren?

oui.non.

stem

<Resultaten>