Een versie van verstoppertje dat het voordeel heeft dat het van binnen en van buiten wordt gespeeld.

Een versie van verstoppertje dat het voordeel heeft dat het van binnen en van buiten wordt gespeeld.

Slechts één kind zal zich verbergen. Anderen zoeken ernaar.

Het eerste kind dat hem vindt verbergt zich op dezelfde plek zonder geluid te maken.

Als een ander ze vindt, zwijgen, geen geluid, verbergt hij zichzelf te strak (zoals een sardine!) Met zijn vrienden in dezelfde schuilplaats.

Het spel is afgelopen wanneer het jongste kind al zijn andere klasgenoten heeft ontdekt.