Polls

Geboorte - hulp bij borstvoeding


Vraag 7
Succesvolle borstvoeding vereist voorbereiding en goed advies van het moederschapsteam. Heeft u het gevoel voldoende geïnformeerd en geholpen te zijn?
Klik hier om naar vraag 8 te gaan.

Ben je geholpen om borstvoeding te geven?

Ja, zeer naar tevredenheid Ja, naar tevredenheid Ja, zeer naar tevredenheid Ja, maar niet naar tevredenheid Nee, ik heb geen hulp ontvangenIk wilde geen borstvoeding geven

stem

<Resultaten>