Polls

Thuis is het belangrijkste voor u:


Vraag 2. Thuis is het belangrijkste voor u:

Thuis is het belangrijkste voor u:

Dat hij autonoom is, dat hij homo is.

stem

<Resultaten>