Zwangerschap

Patrick de Mentalist


Patrick de Mentalist

Patrick de Mentalist

Fictieve onderzoeker en held van de serie "Mentalist", Patrick Jane wordt geïnterpreteerd door Simon Baker.
Patrick is de Engelse vorm van de oude naam Patricius wat zich vertaalt als "beoefenaar" in het Latijn.
Met de ambitie om te sparen, geeft Patrick zichzelf alle middelen om zijn ambities te bereiken. Volhardend en strijdlustig negeert hij obstakels en aarzelt hij niet om zijn inspanningen te verdubbelen om moeilijkheden het hoofd te bieden.